verkeer

Het vak ‘Verkeer’ wordt in de groepen 5, 6 & 7 één keer per week gegeven. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode ‘Wegwijs’
In groep 7 krijgen de leerlingen een theorie- en een praktijk-examen. Voorafgaand aan deze examens worden de fietsen van de leerlingen gecontroleerd op veiligheid. Belangrijke controlepunten hierbij zijn o.a. licht, bel, remmen enz.  De controles worden gedaan door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Vervolgens vindt het theorie examen plaats. De leerlingen krijgen verschillende situaties op papier te zien en moeten uit de juiste handeling of regel kiezen. 
Tijdens het praktijkexamen wordt er een route door Nijkerk gefietst. Op verschillende punten zitten controleurs die de handelingen van de leerlingen in de gaten houden en beoordelen. Indien de leerlingen voor beide onderdelen  zijn geslaagd, ontvangen zij een diploma.